MC inžiniering bratislava služby

                        INŽINIERING BRATISLAVA A OKOLIE    |    ZASTÚPIME VÁS A VYBAVÍME

 

 • STAVEBNÉ POVOLENIE  v spojenom územnom a stavebnom konaní (RD do 300m2 zastavanej plochy)
 • ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE a STAVEBNÉ POVOLENIE (stavby nad 300m2 zast. plochy)
 • TRVALÉ / DOČASNÉ ODŇATIE POĽNOHOSP. PÔDY (§17) 
 • ZMENA DRUHU POZEMKU / LEGALIZÁCIA STAVBY (§19)
 • STANOVISKO podľa §18 - NA VYUŽITIE POĽNOHOSP. PÔDY NA NEPOĽNOHOSP. ÚČEL (do 1 roka)
 • STANOVISKO K ZMENE DRUHU POZEMKU (§9)
 • POVOLENIE STAVBY / UŽÍVANIA MZZ (MALÉHO ZDROJA ZNEČISTENIA) 
 • DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY
 • POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY
 • KOLAUDÁCIE 
 • PRIPOJENIE STAVBY NA INŽINIERSKE SIETE  (v prípade záujmu zabezpečíme napojenie stavby vodu/plyn/elektro)
 • REALITNÉ SLUŽBY
 • a iné

 

 

 mc inžiniering kolaudačné konanie