Ukončené a správoplatnené povolenia a práce za rok 2022

DECEMBER 2022

 

Územné rozhodnutie - optická trasa | Bratislava - Staré Mesto

Kolaudácia 4 dvojdomov | Hamuliakovo

Kolaudácia domu z roku 2007 | Nová Dedinka

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Dúbravka

2 zmluvy o vecnom bremene s magistrátom - plynová a vodovodná prípojka | Bratislava - Dúbravka

 


 

NOVEMBER 2022

 

Územné rozhodnutie - bytový dom | Bratislava - Staré Mesto

Zmena účelu využitia priestoru - nebytový na kadernícky salón | Bratislava - Rača

Zmena účelu využitia priestoru - na 4 zubné ambulancie | Bratislava - Nivy

Zmluva s magistrátom - vecné bremeno - plynová prípojka | Bratislava - Dúbravka

Výrubové konanie | Devínska Nová Ves

Dodatočné stavebné povolenie - parkovisko, spevnené plochy, vyhybovňa pre bytový dom | Bratislava - Karlovka

Budúca zmluva o vecnom bremene s magistrátom - vodovodná prípojka | Bratislava - Dúbravka

Stavebné povolenie - rekreačný objekt |Bratislava - Tavaríková Osada

 


 

OKTÓBER 2022

 

Stavebné povolenie - rekreačný objekt | Rovinka

Stavebné povolenie - RD | Ivanka pri Dunaji

Kolaudačné rozhodnutie dvoch RD - každý s troma bytovými jednotkami | Hviezdoslavov

Stavebné povolenie v zlúčenom konaní - bytový dom | BA - Vinohrady

Územné rozhodnutie - optická trasa 930 m | BA - Ružinov

Územné rozhodnutie - optická trasa 220 m | BA - Nivy

Ohlásenie drobnej stavby - elektronabíjacie stanice | BA - Petržalka

Rozkopávkové povolenie - voda, kanalizácia, plyn | BA - Petržalka

Rozkopávkové povolenie - optická prípojka | BA - Petržalka

Rozkopávkové povolenie - elektronabíjacie stanice | BA - Železná Studnička

Ohlásenie poruchy | BA - Ružinov

 


 

SEPTEMBER 2022

 

Stavebné povolenie RD | Bratislava - Vinohrady

Stavebné povolenie RD | Rovinka

Stavebné povolenie RD | Veľký Biel

Územné rozhodnutie - optická trasa 260 m | Bratislava - Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie - vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - NN prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná prípojka | Stupava

Rozkopávkové povolenie - vodovodná, kanalizačná prípojka s uzáverou a obchádzkou | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná prípojka | Bratislava - Rusovce

Rozkopávkové povolenie - vodovodná a kanalizačná prípojka | Bratislava - Vinohrady

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacie stanice pre elektromobily | Bratislava - Železná Studnička

Ohlásenie poruchy | Bratislava - Staré Mesto

Ohlásenie poruchy | Bratislava - Podunajské Biskupice

Stavebné povolenie - rekonštrukcia RD | Bratislava - Staré Mesto

 


 

JÚN / AUGUST 2022

 

Kolaudácia - spevnené plochy parkoviska pre polyfunkčný objekt | Levice

Kolaudačné rozhodnutie polyfunkčného objektu | Levice

Ohlásenie stavebných úprav - nebytový priestor | Bratislava - Rača

Ohlásenie stavebných úprav | Bratislava - Nivy

Ohlásenie stavebných úprav - nebytový priestor spolu so súhlasom vlastníkov bytového domu | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie - RD | Holice

Ohlásenie drobnej stavby - rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre bytový dom

Stavebné povolenie - cukrárenská výroba | Bratislava - Vrakuňa

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná a vodovodná prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Územné rozhodnutie - optický prepoj - trasa 482 m

Odobrenie dočasného dopravného značenia | Čuňovo

Zaujatie pre stavbu verejného priestranstva | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná a NN prípojka | Bratislava - Trnávka

Rozkopávkové povolenie - porucha NN prípojky | Bratislava - Trnávka

Povolenie na opravu vrchnej vrstvy cesty - úsek cesty 16 m | Bratislava - Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre bytový dom | Bratislava - Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie vodovodnej prípojky | Bratislava - Nové Mesto

Kolaudácia rodinnej vily | Bratislava - Vinohrady

Kolaudácia rodinného dvojdomu | Bratislava - Vinohrady

Kolaudácia rodinnej vily | Bratislava - Vinohrady

Stavebné povolenie - spevnené plochy a parkoviska | Bielky Kostol

Stavebné povolenie - vodopravka | Bielky Kostol

Stavebné povolenie - zmena stavby pred dokončením - bytový dom | Bielky Kostol

Preverenie pozemku pred kúpou | Bratislava - Jarovce

Preverenie pozemku pred kúpou | Bratislava - Vrakuňa

Kolaudácia záhradnej chaty | Bratislava - Mokraň záhon

Zmena účelu využitia priestoru na zubné ambulancie | Bratislava - Petržalka

Zabezpečenie zmlúv a meračov pre 12 RD | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie RD | Senec

Kolaudácia RD | Bratislava - Rača

 


 

APRÍL / MÁJ 2022

 

Kolaudačné rozhodnutie priestorov 1.01 | Bratislava - Bezručova 5

Kolaudačné rozhodnutie - zmena účelu využitia priestoru pekárne | Bratislava, New Stein

Rozkopávkové povolenie - vodovodná prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Povolenia na organizovanie, čiastočnú uzáveru, zaujatie verejného priestranstva a značky RETRO Run - športové podujatie | Bratislava

Zmena stavby pred dokončením - polyfunkčný objekt | Bratislava - Staré Mesto

Územné rozhodnutie - malopodlažný dom | Bratislava - Ružinov

Kolaudačné rozhodnutie - RD - dvojdom, každý s troma bytovými jednotkami | Bratislava - Vrakuňa

Rozkopávkové povolenie - vodovodná kanalizácia a NN prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Kolaudačné rozhodnutie - dažďová kanalizácia | Levice

Územné rozhodnutie - optická trasa | Bratislava - Nivy

Stavebné povolenie - prepojenie dvoch bytov | Bratislava - Staré Mesto

Búracie povolenie na asanáciu územia | Bratislava - Ružinov

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná prípojka | Bratislava - Ružinov

Nájomné zmluvy s magistrátom a mestskou časťou Rača na pozemky pod prevádzkou | Bratislava - Rača

Zabezpečenie zmlúv a meračov pre 5 domov | Hamuliakovo

 


 

MAREC 2022

 

Kolaudačné rozhodnutie - zmena účelu využitia priestoru | Bratislava - Bezručova - 3. NP

Stavebné povolenie - rekreačná chata | Bratislava - Dúbravka

Stavebné povolenie - rekreačná chata | Bernolákovo

Stavebné povolenie - dažďová kanalizácia B2 | Biely Kostol

Stavebné povolenie - vjazd | Bratislava - Stare Mesto

Stavebné povolenie - polyfunkčný dom | Bratislava - Rajská Ul.

Ohlásenie stavebných prác - RD | Rovinka

Zaujatie verejného priestranstva ptr lešenie | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - IS | Bratislava - Vinohrady

Kolaudačné rozhodnutie - Reštaurácia | Bratislava - Devínska Nová Ves

Kolaudácia rekreačnej chatky | Bratislava - Trnávka

Stavebné povolenie - RD | Senec

 


 

JANUÁR / FEBRUÁR 2022

 

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Rača

Kolaudácia garáže pre 5 vozidiel | Bratislava - Lamač

Kolaudácia 5 domov v radovej zástavbe | Hamuliakovo

Kolaudácia - samostatný dvojdom | Hamuliakovo

Uzávera a obchádzka cesty | Bratislava - Dúbravka

Rozkopávkové povolenie - vodovodná prípojka pre bytový dom | Bratislava - Petržalka

Stavebné povolenie - obnova fasády bytový dom | Bratislava - Dúbravka

Stavebné povolenie - rekonštrukcia RD | Pezinok

Kolaudačné rozhodnutie - zmena účelu využitia na polikliniku | Bratislava - Bezručova 5 - lekáreň 2. NP

Územné konanie - rozšírenie parkovacích státí - bytový dom B3 | Biely Kostol

Zmena stavby pred dokončením - bytový dom B3 | Biely Kostol

Stavebné povolenie - verejné osvetlenie - bytový dom B2 | Biely Kostol