Ukončené a správoplatnené povolenia a práce za rok 2020

DECEMBER 2020

 

Stavebné povolenie RD | Bratislava - Vinohrady

Kolaudačné rozhodnutie - Dva bytové domy s troma vchodmi | Obec Zavar

Ohlásenie stavebných úprav v administratívnej budove | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie - Garáž | Bratislava - Koliba

Ohlásenie drobnej stavby - 2x líniová stavba | Bratislava - Staré mesto

Kolaudácia prístavby RD | Bratislava - Koliba

 


 

SEPTEMBER / NOVEMBER 2020

 

Stavebné úpravy a následná zmena účelu využitia priestoru na zubnú ambulanciu | Bratislava -Dúbravka

Stavebné úpravy a následná zmena účelu využitia priestoru na zubnú ambulanciu | Bratislava - Petržalka

Stavebné úpravy a následná zmena účelu využitia priestoru na zubnú ambulanciu | Bratislava - Nové mesto

Spustenie projektu, výstavba a s tým súvisiace práce - bytový dom LE FAN | Bratislava - Staré mesto

Ohlásenie drobnej stavby - nová elektronabíjacia stanica s príslušenstvom | Bratislava - Staré mesto

Ohlásenie rekonštrukčných prác | Bratislava - Petržalka

Zisťovanie sietí a následné vytýčenie pre rozkopávku - plynová prípojka | Bratislava - Rača

88 plôch zisťovania sietí a vytýčenie pre revitalizáciu zelene | Bratislava

Dodatočné stavebné povolenie a kolaudácia záhradného domčeka | Rovinka

Ohlásenie drobnej stavby - bazén | Rovinka

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka | Malinovo

Zisťovanie sietí | Myjava

Rozkopávkové povolenie - skrátenie plynovej prípojky | Bratislava - Staré mesto

Rozkopávkové povolenie - elekt. prípojka | Bratislava - Lamač

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom - inžinierske siete | Bratislava - Podunajské Biskupice

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom - inžinierske siete | Čuňovo

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom - elekt. prípojka | Bratislava - Dúbravka

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom - elekt. skrinka | Bratislava - Dúbravka

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka | Bratislava - Staré mesto

Porucha optiky | Bratislava - Staré mesto

Porucha optiky | Bratislava - Staré mesto

Porucha optiky | Bratislava - Staré mesto

Poškodenie kanalizačného poklopu | Bratislava - Staré mesto

Stavebné povolenie - dvojdom s troma bytovými jednotkami | Bratislava - Vrakuňa

Poškodenie kanalizačného poklopu | Bratislava - Staré mesto

Spustenie do prevádzky plaváreň pre deti do 3 rokov | Bratislava. - Vrakuňa

Rozkopávka - líniová stavba | Bratislava - Petržalka

Doplnenie trvalého značenia | Bratislava - Vinohrady

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom | Bratislava - Vinohrady

2x Búracie povolenie na rodinný dom | Bratislava - Ružinov

Ohlásenie rekonštrukčných prác a následná rozkopávka kanalizačnej prípojky pre MŠ | Bratislava - Ružinov

Zisťovanie podkladov pre investičný zámer | Bratislava - Vrakuňa

UPI pre projekty | Kvetoslavov, Stupava, Veľký Biel

 


 

JÚN / JÚL / AUGUST 2020

 

Stavebné povolenie RD | Dolná Lehota

Stavebné povolenie RD | Podunajské Biskupice

Stavebné povolenie 4x dvojdom - každý s troma bytovými jednotkami | Vrakuňa

Búracie povolenie RD | Trnávka

Územné konanie - optická trasa 2x | Petržalka a Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - skrátenie plynovej prípojky | Ružinov

Ohlásenie drobnej stavby | Staré Mesto 9x

Ohlásenie drobnej stavby - plynova prípojka | Limbach

Kolaudácia rekonštrukcie kotolne | Staré Mesto

Stavebné povolenie 200m2 - garáž | Lamač

Stavebné povolenie NN rozvody, VO, komunikácia, chodníky | Rovinka

Rozkopávka - optika | Vajnory

Stavebné povolenie - RD | Lozorno

Rozkopávka - vodovodná a kanalizačná prípojka | Lozorno

Stavebné povolenie - trafostanica | Nové Mesto

Stavebné povolenie - bytový dom (36 bytov) | Nové Mesto

 


 

APRÍL/MÁJ 2020

 

Kolaudácia RD | Miloslavov

Rozkopávkové povolenie - optická trasa | BA - Štefanovičova, Žabotova, Šancová

Rozkopávkové povolenie | BA - Karpatská

Ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Hlavné námestie

Stavebné povolenie 5 RD radovej zástavby | Hamuliakovo

Vytýčenie IS pre UPC | Želiezovce

Rozkopávkové povolenie - prípojka vody, plynu, kanalizácie a NN | BA - Rusovce

Stavebné povolenie 10 rod. dvojdomov | Hamuliakovo

Búracie povolenie RD | BA - Ružinov

Vytýčenie IS pre rekonštrukciu plynovou | BA - Vajnorská ul.

Zisťovanie IS pre ODS | BA - Lamač

Ohlásenie drobnej stavby - 3x opt. prípojka | BA Staré mesto

Dodatočné stavebné povolenie RD | BA - Ružinov

 


 

FEBRUÁR/MAREC 2020

 

Ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Staré Mesto

Územné rozhodnutie 350m - opt. prípojka | BA Vajnory

Územné rozhodnutie - opt. prípojka | BA Staré Mesto

Vydané ohlásenie drobnej stavby - stavebné úpravy, budúca zubná ambulancia | BA Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie a nové opt. prípojky | BA - Dunajská ulica, Laurinská ulica a Senecká cesta

Ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - záhradný domček | BA Ružinov

 


 

JANUÁR 2020

 

Vydané búracie povolenie na starý RD | BA Rača

Vydané ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Trnávka

Vydané ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Staré Mesto

Vydané ohlásenie drobnej stavby - stavebné úpravy v nebytovom priestore | BA Petržalka

Vydané ohlásenie drobnej stavby | BA Staré Mesto

Dve vydané ohlásenia drobnej stavby - opt.prípojka | BA Nivy

Vydané ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | Harnica BA Staré Mesto - Ba Nové mesto

Vytyčenie sietí pri poruche a výkopových prácach | BA Trnávka