Ukončené a správoplatnené povolenia a práce za rok 2019

DECEMBER 2019

 

Kolaudácia RD | BA Trnávka

Stavebné povolenie City HUB Landererova | BA Staré Mesto

Stavebné povolenie dvojdom so 6 byt. jednotkami | BA Vrakuňa

Stavebné povolenie RD | BA Podunajské Biskupice

Právoplatné stavebné povolenie na reklamu | BA Staré Mesto

Vybudovaných 7 nabíjacích staníc na elektromobily na dvoch parkoviskách | BA Dúbravka

 


 

NOVEMBER 2019

 

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka | Chorvátsky Grob

Rozkopávkové povolenie - plynový odpoj | Svätý Jur

Kolaudačné konanie - RD | BA Trnávka

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka + zrušenie starej | BA Kráamáre

Ohlásenie drobnej stavby - optická prípojka | BA Ružinov

Kolaudačné rozhodnutie, zmena užívania priestorov z obchodných na bistro kaviareň | BA Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - prípojka vody a kanalizácie | Ba Vrakuňa

Právoplatné dodatočné povolenie RD | BA Staré mesto

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka, kanalizácia a voda | BA Poddunajské Biskupice

 


 

OKTÓBER 2019

 

Dodatočné stavebné povolenie s povolením na užívanie mezonetových bytov | Karlova Ves

Dodatočné stavebné povolenie s kolaudáciou na časť RD | Chorvátsky Grob

Odpoj dvoch plynových prípojok | BA Staré Mesto

Archeologický výskum pri rozkopávke | BA Staré Mesto

Prípojka plynu a vody - ODS a rozkopávka | Ružinov

Optický prepoj komora - rozkopávka | BA Staré Mesto

Plynová prípojka - rozkopávka | BA Vrakuňa

Prekládka NN stĺpa - rozkopávka | BA Ružinov

Povolenie pre vjazd s novým parkovaním | BA Ružinov

Odpoj a nová prípojka plynu - rozkopávka | BA Kramáre

Plynová prípojka - rozkopávka | Devín

Ohlásenie drobnej stavby - optická prípojka | BA Ružinov

Havária kanalizácie - rozkopávka | BA Staré Mesto

Nová NN prípojka - rozkopávka | BA Poddunajské Biskupice

Zápis do katastra, kolaudácia a zmena plôch | BA Poddunajské Biskupice

 


 

STEPTEMBER 2019

 

Zápis do katastra stavby bez súpisného čísla | Vrakuňa

Odpoj plynovej prípojky - rozkopávka | Podunajské Biskupice

Ohlásenie drobnej stavby | Dúbravka

Prípojka plynu a vody - ODS a rozkopávka | Nové Mesto

Prípojka plynu a vody - ODS a rozkopávka | Ružinov

Optická prípojka - ODS | Ružinov

Optická prípojka - rozkopávka | Staré mesto

Prípojka NN - rozkopávka | Ružinov

Stavebné povolenie - rodinný dom | Rača

Zistenie IS a ich vytýčenie | Trnávka

 


 

AUGUST 2019

 

Optická prípojka - rozkopávka | Petržalka

Prípojka vody - rozkopávka | Podunajské Biskupice

Zákresy a vytýčenia pre prípojky plynu | Pezinok a Nivy

Ohlásenie drobnej stavby prípojky vody, kanalizácie, plynu | Nové Mesto

Konzultácie k investičnému zámeru a zmene druhu pozemku | Žilina

Dodatočné stavebné povolenie k úplnej zmene dispozície poschodia v RD | Trnávka

Kolaudačné rozhodnutie RD | Trnávka

Porucha - rozkopávka optickej prípojky | Staré Mesto

 


 

JÚL 2019

 

Ohlásenie drobnej stavby a oplotenie pre bytový dom | Ružinov

Stavebné povolenie pre bytový dom - časť vodné stavby | Nové Mesto

Porucha optickej prípojky | Nové Mesto

Stavebné povolenie pre bytový dom, časť komunikácie a spevnené plochy | Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie - prípojka plynu | Podunajské Biskupice

Podklady k investičnému zámeru | Svätý Jur

 


 

JÚN 2019

 

Ohlásenie a rozkopávkové pripojenie - 150m optickej prípojky | Rača

Ohlásenie prepoja trvoch oprických trás | Staré Mesto

Rozkopávka prípojka plynu | Staré Mesto

Rozkopávka prípojka plynu a NN | Čuňovo

Stavebné povolenie - prístavba rodinného domu | Petržalka

Vecné bremená | Čuňovo a Staré mesto

Stavbné povolenie - komunikácie a spevnené plochy pre bytový dom | Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu pre búranie administratívnej budovy | Staré Mesto

Štúdia a analýza výstavby mobilných domov | Svätý Jur

 


 

MÁJ 2019

 

Rozkopávkové povolenie - prípojka pre RD | Bratislava - D.N. Ves

 


 

Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu | Bratislava - Nové Mesto

 


 

Rozkopávkové povolenie - predpoj prípojky plynu | Bratislava - Staré mesto

 


 

Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu | Staré mesto

 


 

Ohláška k prípojke | Staré mesto

 


 

APRÍL 2019

 

Zozbieranie všetkých údajov pre UPI, zákresy IS, odobrenie dodávateľov médií na body napojenia pre štúdiu na využitie pozemku | Ivanka pri Dunaji

 


 

Kolaudácia RD so stavebným povolením z roku 2007, udelenie súpisného čísla | Miloslavov

 


 

MAREC 2019

 

Rozkopávka plynofikácia RD | Bratislava - Poddunajské Biskupice

 


 

Právoplatné dodatočné stavebné povolenie | Bratislava - Vrakuňa

 


 

Rozkopávkové povolenie - plynofikácia RD | Bratislava - Vrakuňa

 


 

JANUÁR 2019

 

Zaregistrovanie do systému BSK zariadenie pre straostlivosť o deti vo veku 1-3 rokov | Chorvátsky Grob

 


 

Získanie a príprava podkladov pre štúdiu na využitie pozemku | Ivanka pri Dunaji

 


 

Právoplatné stavebné povolenie pre prístavbu | Bratislava - Koliba