Ukončené a správoplatnené povolenia a práce

Apríl 2024

Kolaudačné rozhodnutie - fotovoltika OMV - 26,07 kW | BA - Brnianska

Dodatočné stavebné povolenie s kolaudáciou - areálová kanalizácia | BA - Karlova Ves

Povolenie - nabíjacie stanice pre elektromobily | BA - Eurovea Nábrežie

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacie stanice - ČS OMV | Myjava

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacie stanice - ČS OMV | Hlohovec

Ohlásenie drobnej stavby - optická prípojka | BA - DK Ružinov

Stavebné povolenie - RD | BA - Dúbravka

Stavebné povolenie - obnova bytového domu | BA - Rača

Povolenie - nabíjacie stanice pre elektromobily | BA - Eruovea 2 Veža

Povolenie - reklamná stavba nad 3 m2 | BA - Staré Mesto

Povolenie stavebných úprav - pizzeria | BA - Ružinov

Ohlásenie drobnej stavby - sveteľné reklamy | BA - Staré Mesto

Povolenie čiastočnej uzávierky pre podujatie Retro Run | BA - Ružinov

Passportizácia - bazén, záhr. domček | BA - Devínska N. Ves

Povolenie fotovoltaickych panelov na RD | BA - Devínska N. Ves


Marec 2024

Výrubové povolenie | Trenčín

Búracie povolenie garáže | Trenčín

Územné rozhodnutie - optická trasa 1950 m | BA - Rača

Kolaudácia RD | BA - Vinohrady

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacie stanice pre elektromobily OMV | Nové Zámky

Územné rozhodnutie pre materskú školu | Chorvátsky Grob

Kolaudačné rozhodnutie - fotovoltika OMV - 39,105 kW | BA - Račianska

Kolaudačné rozhodnutie - fotovoltika OMV - 33,18 kW | BA - Vajnorská

Kolaudačné rozhodnutie - fotovoltika OMV - 26,07 kW | BA - Vajnorská


Február 2024

ODS príprava pre najbíjacie stanice pre admin. budovu | BA - Nové Mesto

Stavebné Povolenie - zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia admin. budovy - Úrad pre reguláciu elekt. komunikácií a poštových služieb | BA - Staré Mesto

Dodatočné stavebné povolenie - bazén, pivnica a schody | BA - Dúbravka

Dodatočné stavebné povolenie - vonkajšie schody | BA - Dúbravka

Kolaudačné rozhodnutie - oporný múr a terénne úpravy | BA - Dúbravka

Kolaudačné rozhodnutie - oplotenie | BA - Dúbravka

Územné rozhodnutie pre účelovú komunikáciu pod VD | Gabčíkovo

Stavebné povolenie - obnova spojenej školy | Rožňava

Zmena pred dokončením spojenej školy | Rožňava

ODS oplotenie | Čunovo

Územné rozhodnutie - prekládka STL plynovodu | Čunovo

Kolaudačné rozhodnutie - oporný múr s odvodnením a terénne úpravy | BA - Dúbravka

Kolaudačné rozhodnutie - oporný múr s oplotením | BA - Dúbravka

Územné rozhodnutie - optická trasa 250 m | BA - Petržalka

Stavebné povolenie - novostavba garáže | BA - Dúbravka

Dodatočné stavebné povolenie - rekonštrukcia bytového domu od rozvodov po výmenu okien | BA - Staré Mesto

Zmena údajov v katastri k.u. RD | BA - Staré Mesto

Zmena údajov v LV k.u. bytový dom | BA - Staré Mesto


Január 2024

Ohlásenie drobnej stavby - oplotenie | BA - D.N. Ves

Ohlásenie drobnej stavby - elektroinštalácia | BA - Dúbravka

Územné rozhodnutie pre trafostanicu a nabíjačky pre elektormobily | Piešťany

Stavebné povolenie - fotovoltika - OMV | BA - Staré Mesto

Povolenie zvláštneho užívania - privezenie a montáž žeriava | BA - Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - oplotenie | BA - D.N. Ves

Stavebné povolenie - fotovoltika | Hlohovec

Zabezpečenie dopravného projektu, schválenie, montáž pre trvalé dopravné značenie | BA - Petržalka

Kolaudácia RD | BA - Trnávka

Stavebné povolenie - fotovoltika - SLSP 99,9 kW | BA - Nové Mesto


December 2023

Ohlásenie stavebných úprav v historickej budove | BA - Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - elektronabíjačka | BA - Lamač

Stavebné povolenie - fotovoltika | Hlohovec

Územné rozhodnutie - optická trasa 195 m | BA - Staré Mesto

Kolaudačné rozhodnutie - spevnené plochy a chodník pre BD | BA - Staré Mesto

Stavebné povolenie - fotovoltické zariadenie - UniCredit bank | BA - Ružinov

Stavebné povolenie - polyfunkčný objekt | BA - Ružinov


November 2023

Povolenie vjazdu pre 3 chatky | BA - Staviteľská ulica

Povolenie rozkopávky - dažďové vpúšte | BA - Karlova Ves

Dodatočné povolenie s kolaudáciou - prístavba skladu na záhradné náradie | Pezinok

Rozkopávka - optická prípojka | BA - Ružinov

Kolaudácia - vjazd a spevnené plochy | BA - Vrakuňa

ODS nabíjacie stanice a rekonštrukcia trafo stanice | Trnava

Rozkopávkové povolenie pre diplomatické služby - plynová prípojka | BA - Staré Mesto

Kolaudačné rozhodnutie - vjazd a spevnené plochy pre BS Staré Mesto | BA - Staré Mesto

Územné rozhodnutie - rekonštrukcia VN terasy | BA - Rača

Dodatočné stavebné povolenie s kolaudáciou a prenájmom mestského pozemku | BA - Rača

Povolenie vjazdu | BA - Čunovo

Ohlásenie drobnej stavby - elektronabíjacie stanice | Golianovo

Ohlásenie drobnej stavby - optická prípojka | BA - Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - NN prípojka | BA - Trnávka

Určenie trvalého dopravného značenia | Trnava


Október 2023

Kolaudácia 5 RD dvojdomov | BA - Vrakuňa

Kolaudácia - strešné fotovoltické zariadenie OMV | BA - Trnávka

Kolaudácia - strešné fotovoltické zariadenie 36,34 KW | BA - Rača

Kolaudácia rozšírenia distribučných rozvodov NN, transformovne, rekonštrukcia vedenia VN | BA - Vrakuňa

Prepoj medzi výkonnými káblami ODS | R1 odpočívadlo Budča Juh Sever

Územné rozhodnutie - predĺženie verejného vodovodu | BA - Devínska Nová Ves

ODS prekládka HUP | BA - Ružinov

ODS povolenie oplotenia | BA - Trnávka

Stavebné povolenie - RD a garáž | Limbach

ODS nabíjacie stanice pre elektromobily | Sereď

Kolaudačné rozhodnutie - RD | BA - Staré Mesto

Výrubové povolenie | BA - Ružinov

Kolaudačné rozhodnutie - spoločenská sála pre rímskokatolícku cirkev | BA - Ružinov

Súpisné číslo - chata s celoročným bývaním | BA - Dúbravka

Územné rozhodnutie - optický prepoj 220 m | BA - Ružinov


September 2023

Kolaudácia dažďovej kanalizácie | CITY HUB, Landererova

Ods povolenie nabíjacích staníc OMV | BA - Staré mesto, Machnáč

Ods povolenie nabíjacích staníc | BA - Petržalka

Stavebné povolenie - fotovoltické zariadenia 33,18 KW | BA - Račianska

Stavebné povolenie - fotovoltické zariadenia 39,104 KW | BA - Vajnorská

Stavebné povolenie - fotovoltické zariadenia 26,07 KW | BA - Vajnorská

OMV nabíjacie stanice | Záhorská Bystrica

Stavebné povolenie - rekonštrukcia základnej školy | BA - Vrakuňa

Ohlásenie drobnej stavby - rekonštrukcia trafo stanice a doplnenie nabíjacích staníc OMV | Trnava

Kolaudačné rozhodnutie - chata - celoročné bývanie | BA - Dúbravka

Vypracovanie a odobratie POD DDZ, rozkopávka horúcovod | BA - Dúbravka


August 2023

Povolenie čiastočnej uzávery | BA - Vajnorská ul.

Rozkopávka, povolenie, vjazd, chodník | BA - Vajnorská ul.

Stavebné a územne konanie - trafostanica a oporný múr | BA - Stare Mesto

Územné rozhodnutie - optická trasa Vnet 340 m | BA - Nivy

Rozkopávkové povolenie - optická prípojka | BA - Staré Mesto

Zmena účelu využitia priestoru z nebytového na byt v polyfunkčnom objekte | BA - Ružinov

Rozkopávkové povolenie plynová prípojka | BA - Vrakuňa

Dodatočné stavebné povolenie - RD s tromi bytovými jednotkami | Devínska Nová Ves

Povolenie elektronabíjacích staníc v areály Darex | BA - Ružinov

Územné rozhodnutie pre revitalizáciu areálu | BA - Dúbravka

Kolaudácia prekládky horúcovodu | BA - Staré Mesto

Povolenie uzávierky a obchádzky pre demontáž žeriavu | BA - Staré Mesto - Partizánska ul.

Povolenie určenia značenia aj s POD v garážach + vonkajšie miesta v OC Retro | BA - Ružinov


Júl 2023

Územne rozhodnutie - Oprická trasa 1110 m - Rázsochy | BA - Lamač

Stavebné povolenie fotovoltické zaroadenie ZSE centrum | Nitra

Kolaudačné rozhodnutie ČOV | BA - Dúbravka

Kolaudačné rozhodnutie - studňa | BA - Dúbravka

Stavebné povolenie v zlúčenom konaní - RD | Čuňovo

Kolaudácia bytového domu s povolením DSP 2012 | BA - Karlova Ves

Zabezpečenie POD TDZ povolení a určenia na posun dopravného značenia | Obec Kaplna

Spustenie do prevádzky školskej jedálne | BA - Petržalka


Jún 2023

Zrušenie súpisného čísla | Bratislava - Rača

Stavebné povolenie - fotovoltaika OMV Slovensko | Bratislava - Zlaté Piesky

Stavebné povolenie - RD | Bratislava - Čunovo

Ohlásenie drobnej stavby - príprava pre napájanie a nabíjacie stanice na elektromobily | Žilina

Dodatočné stavebné povolenie - rekonštrukcia starej časti domu a prístavba nového RD | Bratislava - Lamač

Ohlásenie FTVE 36 panelov - RD | Ivanka pri Dunaji

Optická prípojka - 10 m | Bratislava - Staré Mesto

Elektro nabíjačky pre elektroautomobily v BD Rosnička | BA - Dúbravka

Kolaudácia rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami | BA - Karlova Ves

Kolaudácia bytového domu - doriešenie z povolenia z r. 2014 | BA - Karlova Ves

Predĺženie lehoty stavebného povolenia pre garáž - 6 áut | BA - Staré Mesto

Kolaudačné rozhodnutie - rekonštrukcia RD | BA - Trnávka

Stavebné povolenie spolu so zmenou stavby na bytový dom (22 bytov a reštaurácia) | BA - Devínska Nová Ves


Máj 2023

Stavebné povolenie rekonštrukcie RD so zhodením starého domu | Bratislava - Lamač

Príprava pre napájanie nabíjacích staníc k.u. | Geča

Stavebné povolenie VO NN káble | Biely Kostol

Ohlásenie stavebných prác - historicky chránená budova RD | Bratislava - Staré Mesto

Predĺženie lehoty stavebného povolenia | Bratislava - Staré Mesto

Zaujatie verejného priestranstva - kábel, žeriav | Bratislava - Staré Mesto

Uzávierka a obchádzková trasa na privezenie žeriavu | Bratislava - Staré Mesto

Ohláška - NN prípojka | Bratislava - Trnávka

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacie stanice | Zvolen

Stavebné povolenie - zmena stavby pred dokončením - RD | Veľký Biel

Stavebné povolenie - trafostanica a rekonštrukcia VN a distribučné rozvody | Bratislava - Vrakuňa

Povolenie zaujatia verejného priestranstva - lešenie | Bratislava - Staré Mesto

Oprava zrejmej chyby - kolaudačné rozhodnutie | Bratislava - Staré Mesto

Stavebné úpravy - byt | Bratislava - Ružinov

Projekt organizácie dopravy | Bratislava - Staré Mesto

Vybavenie dotácie na stravu - ZŠ | Bratislava - Petržalka

Stavebné povolenie - fotovoltaické zariadenie OMV Slovensko | Bratislava - Rača

Dažďová kanalizácia pre bytový dom | Biely Kostol


Apríl 2023

Kolaudácia RD | Bratislava - Záhorská Bystrica

Povolenie stavebných úprav - mezonetový byt v historickom dome | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie pre celú ulicu - oprava verejného vodovodu | Bratislava - Staré Mesto

Územné rozhodnutie - optická trasa | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie - distribučné rozvody a NN prípojky pre 15 chát | Bernolákovo

Stavebné povolenie - zmena stavby pred dokončením - bytový dom | Biely Kostol

Zistenie IS pre 44 plôch - jarná výsadba stromov | Bratislava

Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu, vody, nová prípojka - voda, kanalizácia | Bratislava - Ružinov

Rozkopávka - voda a kanalizácia | Bratislava - Podunajské Biskupice

Ohlásenie drobnej stavby - odpoj plynu | Bratislava - Trnávka


Marec 2023

Ohlásenie drobnej stavby - NN prípojka | Bratislava - Rača

Ohlásenie drobnej stavby - fotovoltaika pre RD | Malinovo

Stavebné povolenie - energetická obnova | Dopravný úrad BA

Objekt Nitrazdroj - povolenie na fotovoltaické zariadenie | Levice

Povolenie rozkopávky - voda | Bratislava - Staré Mesto

Povolenie rozkopávky a čiastočnej uzávery - voda a kanalizácia | Bratislava - Petržalka

Územné rozhodnutie - povolenie optika - 300 m | Bratislava - Staré Mesto

Územné rozhodnutie - optika 390 m | Bratislava - Trnávka

Rozkopávka - voda a kanalizácia | Bratislava - Podunajské Biskupice

Rozkopávka - voda a kanalizácia | Dunajská Lužná

Nahlásenie porúch vodovodných prípojok | Bratislava - Petržalka, Limbach

Stavebné povolenie - distribučné rozvody a NN prípojky pre 15 chát | Bernolákovo

Ohlásenie drobnej stavby - odpoj NTL | Bratislava - Trnávka


Február 2023

Povolenie revitalizácie Pionierskej ulice | Bratislava

Stavebné povolenie schodiska v mezonetovom byte | Bratislava - Staré Mesto

Zmena účelu využitia priestoru z reštaurácie na obchod | Bratislava - Devínska Nová Ves

ODS fotovoltaické zariadenie na OMV Karlova Ves | Bratislava - Karlova Ves

Ohlásenie drobnej stavby - optická prípojka | Bratislava - Petržalka

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacie stanice | Bratislava - Podunajské Biskupice


Január 2023

Kolaudácia RD s dvoma bytovými jednotkami | Hamuliakovo

Kolaudácia RD s povolením r. 2007 | Nová Dedinka

Územné rozhodnutie - optická trasa - 550 m | Bratislava - Staré Mesto

Územné rozhodnutie - optická trasa - 320 m | Bratislava - Ružinov

Kolaudácia prístavby RD | Rovinka

Územné rozhodnutie - dva domy | Bratislava - Vajnory

Povolenie výmeny asfaltovej vrstvy vozovky | Bratislava - Trnávka

Povolenie fotovoltaických panelov 299kW/P na výrobnej hale | Senica


December 2022

Územné rozhodnutie - optická trasa | Bratislava - Staré Mesto

Kolaudácia 4 dvojdomov | Hamuliakovo

Kolaudácia domu z roku 2007 | Nová Dedinka

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Dúbravka

2 zmluvy o vecnom bremene s magistrátom - plynová a vodovodná prípojka | Bratislava - Dúbravka


November 2022

Územné rozhodnutie - bytový dom | Bratislava - Staré Mesto

Zmena účelu využitia priestoru - nebytový na kadernícky salón | Bratislava - Rača

Zmena účelu využitia priestoru - na 4 zubné ambulancie | Bratislava - Nivy

Zmluva s magistrátom - vecné bremeno - plynová prípojka | Bratislava - Dúbravka

Výrubové konanie | Devínska Nová Ves

Dodatočné stavebné povolenie - parkovisko, spevnené plochy, vyhybovňa pre bytový dom | Bratislava - Karlovka

Budúca zmluva o vecnom bremene s magistrátom - vodovodná prípojka | Bratislava - Dúbravka

Stavebné povolenie - rekreačný objekt |Bratislava - Tavaríková Osada


Október 2022

Stavebné povolenie - rekreačný objekt | Rovinka

Stavebné povolenie - RD | Ivanka pri Dunaji

Kolaudačné rozhodnutie dvoch RD - každý s troma bytovými jednotkami | Hviezdoslavov

Stavebné povolenie v zlúčenom konaní - bytový dom | BA - Vinohrady

Územné rozhodnutie - optická trasa 930 m | BA - Ružinov

Územné rozhodnutie - optická trasa 220 m | BA - Nivy

Ohlásenie drobnej stavby - elektronabíjacie stanice | BA - Petržalka

Rozkopávkové povolenie - voda, kanalizácia, plyn | BA - Petržalka

Rozkopávkové povolenie - optická prípojka | BA - Petržalka

Rozkopávkové povolenie - elektronabíjacie stanice | BA - Železná Studnička

Ohlásenie poruchy | BA - Ružinov


September 2022

Stavebné povolenie RD | Bratislava - Vinohrady

Stavebné povolenie RD | Rovinka

Stavebné povolenie RD | Veľký Biel

Územné rozhodnutie - optická trasa 260 m | Bratislava - Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie - vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - NN prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná prípojka | Stupava

Rozkopávkové povolenie - vodovodná, kanalizačná prípojka s uzáverou a obchádzkou | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná prípojka | Bratislava - Rusovce

Rozkopávkové povolenie - vodovodná a kanalizačná prípojka | Bratislava - Vinohrady

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacie stanice pre elektromobily | Bratislava - Železná Studnička

Ohlásenie poruchy | Bratislava - Staré Mesto

Ohlásenie poruchy | Bratislava - Podunajské Biskupice

Stavebné povolenie - rekonštrukcia RD | Bratislava - Staré Mesto


Jún / August 2022

Kolaudácia - spevnené plochy parkoviska pre polyfunkčný objekt | Levice

Kolaudačné rozhodnutie polyfunkčného objektu | Levice

Ohlásenie stavebných úprav - nebytový priestor | Bratislava - Rača

Ohlásenie stavebných úprav | Bratislava - Nivy

Ohlásenie stavebných úprav - nebytový priestor spolu so súhlasom vlastníkov bytového domu | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie - RD | Holice

Ohlásenie drobnej stavby - rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre bytový dom

Stavebné povolenie - cukrárenská výroba | Bratislava - Vrakuňa

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná a vodovodná prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Územné rozhodnutie - optický prepoj - trasa 482 m

Odobrenie dočasného dopravného značenia | Čuňovo

Zaujatie pre stavbu verejného priestranstva | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná a NN prípojka | Bratislava - Trnávka

Rozkopávkové povolenie - porucha NN prípojky | Bratislava - Trnávka

Povolenie na opravu vrchnej vrstvy cesty - úsek cesty 16 m | Bratislava - Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre bytový dom | Bratislava - Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie vodovodnej prípojky | Bratislava - Nové Mesto

Kolaudácia rodinnej vily | Bratislava - Vinohrady

Kolaudácia rodinného dvojdomu | Bratislava - Vinohrady

Kolaudácia rodinnej vily | Bratislava - Vinohrady

Stavebné povolenie - spevnené plochy a parkoviska | Bielky Kostol

Stavebné povolenie - vodopravka | Bielky Kostol

Stavebné povolenie - zmena stavby pred dokončením - bytový dom | Bielky Kostol

Preverenie pozemku pred kúpou | Bratislava - Jarovce

Preverenie pozemku pred kúpou | Bratislava - Vrakuňa

Kolaudácia záhradnej chaty | Bratislava - Mokraň záhon

Zmena účelu využitia priestoru na zubné ambulancie | Bratislava - Petržalka

Zabezpečenie zmlúv a meračov pre 12 RD | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie RD | Senec

Kolaudácia RD | Bratislava - Rača


Apríl / Máj 2022

Kolaudačné rozhodnutie priestorov 1.01 | Bratislava - Bezručova 5

Kolaudačné rozhodnutie - zmena účelu využitia priestoru pekárne | Bratislava, New Stein

Rozkopávkové povolenie - vodovodná prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Povolenia na organizovanie, čiastočnú uzáveru, zaujatie verejného priestranstva a značky RETRO Run - športové podujatie | Bratislava

Zmena stavby pred dokončením - polyfunkčný objekt | Bratislava - Staré Mesto

Územné rozhodnutie - malopodlažný dom | Bratislava - Ružinov

Kolaudačné rozhodnutie - RD - dvojdom, každý s troma bytovými jednotkami | Bratislava - Vrakuňa

Rozkopávkové povolenie - vodovodná kanalizácia a NN prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Kolaudačné rozhodnutie - dažďová kanalizácia | Levice

Územné rozhodnutie - optická trasa | Bratislava - Nivy

Stavebné povolenie - prepojenie dvoch bytov | Bratislava - Staré Mesto

Búracie povolenie na asanáciu územia | Bratislava - Ružinov

Rozkopávkové povolenie - kanalizačná prípojka | Bratislava - Ružinov

Nájomné zmluvy s magistrátom a mestskou časťou Rača na pozemky pod prevádzkou | Bratislava - Rača

Zabezpečenie zmlúv a meračov pre 5 domov | Hamuliakovo


Marec 2022

Kolaudačné rozhodnutie - zmena účelu využitia priestoru | Bratislava - Bezručova - 3. NP

Stavebné povolenie - rekreačná chata | Bratislava - Dúbravka

Stavebné povolenie - rekreačná chata | Bernolákovo

Stavebné povolenie - dažďová kanalizácia B2 | Biely Kostol

Stavebné povolenie - vjazd | Bratislava - Stare Mesto

Stavebné povolenie - polyfunkčný dom | Bratislava - Rajská Ul.

Ohlásenie stavebných prác - RD | Rovinka

Zaujatie verejného priestranstva ptr lešenie | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - IS | Bratislava - Vinohrady

Kolaudačné rozhodnutie - Reštaurácia | Bratislava - Devínska Nová Ves

Kolaudácia rekreačnej chatky | Bratislava - Trnávka

Stavebné povolenie - RD | Senec


Január / Február 2022

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Rača

Kolaudácia garáže pre 5 vozidiel | Bratislava - Lamač

Kolaudácia 5 domov v radovej zástavbe | Hamuliakovo

Kolaudácia - samostatný dvojdom | Hamuliakovo

Uzávera a obchádzka cesty | Bratislava - Dúbravka

Rozkopávkové povolenie - vodovodná prípojka pre bytový dom | Bratislava - Petržalka

Stavebné povolenie - obnova fasády bytový dom | Bratislava - Dúbravka

Stavebné povolenie - rekonštrukcia RD | Pezinok

Kolaudačné rozhodnutie - zmena účelu využitia na polikliniku | Bratislava - Bezručova 5 - lekáreň 2. NP

Územné konanie - rozšírenie parkovacích státí - bytový dom B3 | Biely Kostol

Zmena stavby pred dokončením - bytový dom B3 | Biely Kostol

Stavebné povolenie - verejné osvetlenie - bytový dom B2 | Biely Kostol