Ukončené a správoplatnené povolenia a práce

Júl / August / September 2021

Kolaudácia 42 bytov - durhá etapa | Zavar

Stavebné povolenie RD | Bratislava - Staré Mesto

Zmluva - vecné bremeno s magistrátom pre prípojky | BA Staré Mesto, Vrakuňa, Dúbravka

Dodatočné povolenie a kolaudácia COV | Bratislava - Dubravka

Ohlásenie stavebných prác - nebytové priestory | Bratislava - Staré Mesto

Ohlásenie stavebných prác | Bratislava - Staré Mesto - Stein

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka | Modra

2x Rozkopávkové povolenie - plynový prepoj, odpoj | Bratislava - Staré Mesto

2x Rozkopávkové povolenie - kanalizačná prípojka | Bratislava - Rača

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka | Bratislava - Devín

Kolaudácia prístavby a prestavby RD | Bratislava - Petržalka

Rozkopávkové povolenie NN a voda | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie spolu s uzáverou, vodovodná a kanalizačná prípojka a plyn | Bratislava - Vinohrady

Odsúhlasenie dopravného značenia a obchádzky | Bratislava - Čunovo

Zabezpečenie všetkých povolení a vyznačenie trvalého zvyslého a vodorovného dopravného značenia | Bratislava - D.N. Ves

Zabezpečenie všetkých povolení a vyznačenie trvalého vodorovného dopravného značenia - 6x parkovacích miest | Bratislava - Dúbravka

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacia stanica | odpočívadlo Červenik

Ohlásenie drobnej stavby - 6 miest pre nabíjacie stanice | Bratislava - Digital park

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacie stanice | Bratislava - Trnávka

Stavebné povolenie - RD | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie - prístrešok pre autá | Bratislava - Rača

Zabezpečenie zákresov a vyjadrení správcov sietí pre 74 plôch na výsadbu zelene | Bratislava

2x Územné konanie - optická prípojka | Bratislava - Staré Mesto

2x Ohlásenie drobnej stavby - optická pripojka | Bratislava - Nivy

2x Ohlásenie drobnej stavby - optická pripojka | Bratislava - Petržalka

Stavebnné povolenie - prístavba RD | Bratislava - Rovinka

Ohlásenie drobnej stavby pre bytový dom - kanalizačná prípojka | Bratislava - Ružinov

Ohlásenie drobnej stavby - rozkopávka a rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre bytový dom | Bratislava - Ružinov

Rozkopávkové povolenie pre vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre 5 dvojdomov | Bratislava - Vrakuňa

Zmena stavby pred dokončením - bytový dom | Bratislava - Staré Mesto

Predĺženie lehoty stavebného povolenia | Bratislava - Staré Mesto


Jún 2021

Stavebné povolenie trafo stanica a VN prípojka | Rovinka

Ohlásenie drobnej stavby - bazén | Bratislava - Staré Mesto

Ohlásenie stavebných prác - bytový dom | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - prípojka vody a plynu | Bratislava - Vinohrady

Územné konanie - optická prípojka | Bratislava - Staré Mesto


Marec / apríl / máj 2021

Stavebné povolenie na vodnú stavbu - vodovodná a kanalizačná prípojka | Rovinka

Právoplatná kolaudácia bytového domu - 119 bytov | Bratislava - Vinohrady

Kolaudačné rozhodnutie - RD | Bratislava - Trnávka

Stavebné povolenie - RD | Miloslavov

3x Rozkopávkové povolenie - opt. prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - opt. prípojka | Bratislava - Petržalka

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Vinohrady

Rozkopávkové povolenie - opt. prípojka | Bratislava - Ružinov

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Vrakuňa

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka | Bratislava - Vrakuňa

Rozkopávkové povolenie - prípojka vody, kanalizácie a plynu | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie - rekreačná chata | Bratislava - Rača

Stavebné povolenie - prístrešok na autá | Bratislava - Rača

Rozkopávkové povolenie - opt. trasa cez 1800 m | Bratislava - Dúbravka

Povolenie trvalého značenia parkovacieho státia | Bratislava - Dúbravka

Stavebné povolenie - RD | Bratislava - Vrakuňa

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacia stanica pre elektromibily | Odpočívadlo Červeník


Január – február 2021

UR líniová stavba 510 m | Bratislava - Dúbravka

UR líniová stavba 1227 m | Bratislava - Dúbravka

Zmena účelu využitia priestoru z NP na byt | Bratislava - Staré Mesto

Stavebné povolenie - RD | Bratislava - Vinohrady

Ohlásenie stavebných prác | Bratislava - Vinohrady

Ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka 130 m | Bratislava - Petržalka

Ohlásenie drobnej stavby - 2x opt. prípojka | Bratislava - Ružinov

Kolaudácia RD | Čunovo

Kolaudácia spevnených plôch a parkoviska pre bytový dom | Bratislava - Vinohrady

Kolaudácia NN prípojky pre bytový dom | Bratislava - Vinohrady

Kolaudácia vodnej stavby pre bytový dom | Bratislava - Vinohrady

Stavebné povolenie vodnej stavby | Rovinka

Zistenie IS na pozemkoch v rámci Bratislavy pre výsadbu stromov - 50 plôch

Oprava chýb v katastri - objekt Vinohrady | Bratislava - Vinohrady

Vybavenie trvalého dopravného značenia na rezidenčné parkovanie | Bratislava - Vinohrady

Vybavenie povolenia montáže dvoch žeriavov na stavenisko | Bratislava - Staré Mesto

Ohlasovacie povinnosti - nakladanie s odpadom a evidencia stavby | Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Vrakuňa


December 2020

Stavebné povolenie RD | Bratislava - Vinohrady

Kolaudačné rozhodnutie - Dva bytové domy s troma vchodmi | Obec Zavar

Ohlásenie stavebných úprav v administratívnej budove | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie - Garáž | Bratislava - Koliba

Ohlásenie drobnej stavby - 2x líniová stavba | Bratislava - Staré mesto

Kolaudácia prístavby RD | Bratislava - Koliba


september / november 2020

Stavebné úpravy a následná zmena účelu využitia priestoru na zubnú ambulanciu | Bratislava -Dúbravka

Stavebné úpravy a následná zmena účelu využitia priestoru na zubnú ambulanciu | Bratislava - Petržalka

Stavebné úpravy a následná zmena účelu využitia priestoru na zubnú ambulanciu | Bratislava - Nové mesto

Spustenie projektu, výstavba a s tým súvisiace práce - bytový dom LE FAN | Bratislava - Staré mesto

Ohlásenie drobnej stavby - nová elektronabíjacia stanica s príslušenstvom | Bratislava - Staré mesto

Ohlásenie rekonštrukčných prác | Bratislava - Petržalka

Zisťovanie sietí a následné vytýčenie pre rozkopávku - plynová prípojka | Bratislava - Rača

88 plôch zisťovania sietí a vytýčenie pre revitalizáciu zelene | Bratislava

Dodatočné stavebné povolenie a kolaudácia záhradného domčeka | Rovinka

Ohlásenie drobnej stavby - bazén | Rovinka

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka | Malinovo

Zisťovanie sietí | Myjava

Rozkopávkové povolenie - skrátenie plynovej prípojky | Bratislava - Staré mesto

Rozkopávkové povolenie - elekt. prípojka | Bratislava - Lamač

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom - inžinierske siete | Bratislava - Podunajské Biskupice

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom - inžinierske siete | Čuňovo

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom - elekt. prípojka | Bratislava - Dúbravka

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom - elekt. skrinka | Bratislava - Dúbravka

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka | Bratislava - Staré mesto

Porucha optiky | Bratislava - Staré mesto

Porucha optiky | Bratislava - Staré mesto

Porucha optiky | Bratislava - Staré mesto

Poškodenie kanalizačného poklopu | Bratislava - Staré mesto

Stavebné povolenie - dvojdom s troma bytovými jednotkami | Bratislava - Vrakuňa

Poškodenie kanalizačného poklopu | Bratislava - Staré mesto

Spustenie do prevádzky plaváreň pre deti do 3 rokov | Bratislava. - Vrakuňa

Rozkopávka - líniová stavba | Bratislava - Petržalka

Doplnenie trvalého značenia | Bratislava - Vinohrady

Zmluva na zriadenie vecného bremena s magistrátom | Bratislava - Vinohrady

2x Búracie povolenie na rodinný dom | Bratislava - Ružinov

Ohlásenie rekonštrukčných prác a následná rozkopávka kanalizačnej prípojky pre MŠ | Bratislava - Ružinov

Zisťovanie podkladov pre investičný zámer | Bratislava - Vrakuňa

UPI pre projekty | Kvetoslavov, Stupava, Veľký Biel


jún / júl / august 2020

Stavebné povolenie RD | Dolná Lehota

Stavebné povolenie RD | Podunajské Biskupice

Stavebné povolenie 4x dvojdom - každý s troma bytovými jednotkami | Vrakuňa

Búracie povolenie RD | Trnávka

Územné konanie - optická trasa 2x | Petržalka a Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - skrátenie plynovej prípojky | Ružinov

Ohlásenie drobnej stavby | Staré Mesto 9x

Ohlásenie drobnej stavby - plynova prípojka | Limbach

Kolaudácia rekonštrukcie kotolne | Staré Mesto

Stavebné povolenie 200m2 - garáž | Lamač

Stavebné povolenie NN rozvody, VO, komunikácia, chodníky | Rovinka

Rozkopávka - optika | Vajnory

Stavebné povolenie - RD | Lozorno

Rozkopávka - vodovodná a kanalizačná prípojka | Lozorno

Stavebné povolenie - trafostanica | Nové Mesto

Stavebné povolenie - bytový dom (36 bytov) | Nové Mesto


Apríl/Máj 2020

Kolaudácia RD | Miloslavov

Rozkopávkové povolenie - optická trasa | BA - Štefanovičova, Žabotova, Šancová

Rozkopávkové povolenie | BA - Karpatská

Ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Hlavné námestie

Stavebné povolenie 5 RD radovej zástavby | Hamuliakovo

Vytýčenie IS pre UPC | Želiezovce

Rozkopávkové povolenie - prípojka vody, plynu, kanalizácie a NN | BA - Rusovce

Stavebné povolenie 10 rod. dvojdomov | Hamuliakovo

Búracie povolenie RD | BA - Ružinov

Vytýčenie IS pre rekonštrukciu plynovou | BA - Vajnorská ul.

Zisťovanie IS pre ODS | BA - Lamač

Ohlásenie drobnej stavby - 3x opt. prípojka | BA Staré mesto

Dodatočné stavebné povolenie RD | BA - Ružinov


Február/Marec 2020

Ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Staré Mesto

Územné rozhodnutie 350m - opt. prípojka | BA Vajnory

Územné rozhodnutie - opt. prípojka | BA Staré Mesto

Vydané ohlásenie drobnej stavby - stavebné úpravy, budúca zubná ambulancia | BA Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie a nové opt. prípojky | BA - Dunajská ulica, Laurinská ulica a Senecká cesta

Ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - záhradný domček | BA Ružinov


Január 2020

Vydané búracie povolenie na starý RD | BA Rača

Vydané ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Trnávka

Vydané ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | BA Staré Mesto

Vydané ohlásenie drobnej stavby - stavebné úpravy v nebytovom priestore | BA Petržalka

Vydané ohlásenie drobnej stavby | BA Staré Mesto

Dve vydané ohlásenia drobnej stavby - opt.prípojka | BA Nivy

Vydané ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka | Harnica BA Staré Mesto - Ba Nové mesto

Vytyčenie sietí pri poruche a výkopových prácach | BA Trnávka


December 2019

Kolaudácia RD | BA Trnávka

Stavebné povolenie City HUB Landererova | BA Staré Mesto

Stavebné povolenie dvojdom so 6 byt. jednotkami | BA Vrakuňa

Stavebné povolenie RD | BA Podunajské Biskupice

Právoplatné stavebné povolenie na reklamu | BA Staré Mesto

Vybudovaných 7 nabíjacích staníc na elektromobily na dvoch parkoviskách | BA Dúbravka


November 2019

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka | Chorvátsky Grob

Rozkopávkové povolenie - plynový odpoj | Svätý Jur

Kolaudačné konanie - RD | BA Trnávka

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka + zrušenie starej | BA Kráamáre

Ohlásenie drobnej stavby - optická prípojka | BA Ružinov

Kolaudačné rozhodnutie, zmena užívania priestorov z obchodných na bistro kaviareň | BA Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - prípojka vody a kanalizácie | Ba Vrakuňa

Právoplatné dodatočné povolenie RD | BA Staré mesto

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka, kanalizácia a voda | BA Poddunajské Biskupice


Október 2019

Dodatočné stavebné povolenie s povolením na užívanie mezonetových bytov | Karlova Ves

Dodatočné stavebné povolenie s kolaudáciou na časť RD | Chorvátsky Grob

Odpoj dvoch plynových prípojok | BA Staré Mesto

Archeologický výskum pri rozkopávke | BA Staré Mesto

Prípojka plynu a vody - ODS a rozkopávka | Ružinov

Optický prepoj komora - rozkopávka | BA Staré Mesto

Plynová prípojka - rozkopávka | BA Vrakuňa

Prekládka NN stĺpa - rozkopávka | BA Ružinov

Povolenie pre vjazd s novým parkovaním | BA Ružinov

Odpoj a nová prípojka plynu - rozkopávka | BA Kramáre

Plynová prípojka - rozkopávka | Devín

Ohlásenie drobnej stavby - optická prípojka | BA Ružinov

Havária kanalizácie - rozkopávka | BA Staré Mesto

Nová NN prípojka - rozkopávka | BA Poddunajské Biskupice

Zápis do katastra, kolaudácia a zmena plôch | BA Poddunajské Biskupice


Steptember 2019

Zápis do katastra stavby bez súpisného čísla | Vrakuňa

Odpoj plynovej prípojky - rozkopávka | Podunajské Biskupice

Ohlásenie drobnej stavby | Dúbravka

Prípojka plynu a vody - ODS a rozkopávka | Nové Mesto

Prípojka plynu a vody - ODS a rozkopávka | Ružinov

Optická prípojka - ODS | Ružinov

Optická prípojka - rozkopávka | Staré mesto

Prípojka NN - rozkopávka | Ružinov

Stavebné povolenie - rodinný dom | Rača

Zistenie IS a ich vytýčenie | Trnávka


August 2019

Optická prípojka - rozkopávka | Petržalka

Prípojka vody - rozkopávka | Podunajské Biskupice

Zákresy a vytýčenia pre prípojky plynu | Pezinok a Nivy

Ohlásenie drobnej stavby prípojky vody, kanalizácie, plynu | Nové Mesto

Konzultácie k investičnému zámeru a zmene druhu pozemku | Žilina

Dodatočné stavebné povolenie k úplnej zmene dispozície poschodia v RD | Trnávka

Kolaudačné rozhodnutie RD | Trnávka

Porucha - rozkopávka optickej prípojky | Staré Mesto


Júl 2019

Ohlásenie drobnej stavby a oplotenie pre bytový dom | Ružinov

Stavebné povolenie pre bytový dom - časť vodné stavby | Nové Mesto

Porucha optickej prípojky | Nové Mesto

Stavebné povolenie pre bytový dom, časť komunikácie a spevnené plochy | Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie - prípojka plynu | Podunajské Biskupice

Podklady k investičnému zámeru | Svätý Jur


Jún 2019

Ohlásenie a rozkopávkové pripojenie - 150m optickej prípojky | Rača

Ohlásenie prepoja trvoch oprických trás | Staré Mesto

Rozkopávka prípojka plynu | Staré Mesto

Rozkopávka prípojka plynu a NN | Čuňovo

Stavebné povolenie - prístavba rodinného domu | Petržalka

Vecné bremená | Čuňovo a Staré mesto

Stavbné povolenie - komunikácie a spevnené plochy pre bytový dom | Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu pre búranie administratívnej budovy | Staré Mesto

Štúdia a analýza výstavby mobilných domov | Svätý Jur


Máj 2019

Rozkopávkové povolenie - prípojka pre RD | Bratislava - D.N. Ves


Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu | Bratislava - Nové Mesto


Rozkopávkové povolenie - predpoj prípojky plynu | Bratislava - Staré mesto


Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu | Staré mesto


Ohláška k prípojke | Staré mesto


Apríl 2019

Zozbieranie všetkých údajov pre UPI, zákresy IS, odobrenie dodávateľov médií na body napojenia pre štúdiu na využitie pozemku | Ivanka pri Dunaji


Kolaudácia RD so stavebným povolením z roku 2007, udelenie súpisného čísla | Miloslavov


Marec 2019

Rozkopávka plynofikácia RD | Bratislava - Poddunajské Biskupice


Právoplatné dodatočné stavebné povolenie | Bratislava - Vrakuňa


Rozkopávkové povolenie - plynofikácia RD | Bratislava - Vrakuňa


Január 2019

Zaregistrovanie do systému BSK zariadenie pre straostlivosť o deti vo veku 1-3 rokov | Chorvátsky Grob


Získanie a príprava podkladov pre štúdiu na využitie pozemku | Ivanka pri Dunaji


Právoplatné stavebné povolenie pre prístavbu | Bratislava - Koliba


December 2018

Rozkopávka pre napojenie polyfunkčného objeku na plyn | Bratislava - Ružinov


Rozkopávkové povolenie, prekládka plynu | Bratislava - Petržalka


Zmena účelu využitia RD na jasle | Skolaudované | Chorvátsky Grob


Rozkopávka - nová prípojka plynu | Bratislava - Nové mesto


November 2018

Prístavba s prístreškom, povolenie z r. 1992 | Skolaudované | Bratislava - Trnávka


Rozkopávka | Bratislava - Koliba


Povolenia na spustenie prevádzky kaviarne | Bratislava - Petržalka


Október 2018

Výrub stromov | Rozhodnutie až dozor | Bratislava - Petržalka


Vybavená ohláška prerábky bytu | Bratislava - Staré mesto


Stavebné povolenie z roku 2000 RD - skolaudované | Nová Dedinka


Zmena účelu priestoru z obchodného na kaviareň - skolaudované | Bratislava Petržalka


Rozkopávkové povolenie - 3 prípojky plynu | Pezinok


Zákresy a vytýčenie | Svätý Jur


Júl 2018

Zmena druhu pozemku | Bratislava Vrakuňa


Vyňatie poľnohospodárskej pôdy 1000 m2 | Most pri Bratislave


Stavebné povolenie | Hamuliakovo


Kolaudácia bungalovu z r. 2011 | Dunajská Lužná


Kolaudácia RD z r. 2010 | Dunajská Lužná


Jún 2018

Rozkopávka a presun plynomeru | Bratislava - Nové mesto


Rozkopávka a napojenie na plyn | Bratislava - Staré mesto


Vybavenie a dozorovanie výrubu stromov | Bratislava - Petržalka


Kolaudácia rodinného domu | Chorvátsky Grob


Máj 2018

Rozkopávka a napojenie na plyn | Bratislava - Trnávka


Rozkopávka a napojenie na plyn | Bratislava - Rača


Rozkopávka a napojenie na plyn | Bratislava - Staré mesto


Apríl 2018

Rozkopávka s napojením na inžiniersku sieť | Rovinka


Marec 2018

Rozkopávka a napojenie inžinierskych sietí | Bratislava - Trnávka


Zmena účelu využitia priestoru | Bratislava - Petržalka


Február 2018

Odňatie ornej pôdy a stavebné povolenie | Miloslavov