Žumpa alebo kanalizácia? Už nebudete mať na výber

Vedeli ste, že ako jedna z mála krajín používame na Slovensku pitnú vodu aj na pranie či splachovanie toaliet? Tomuto luxusu však môže byť onedlho koniec.

Slovensko patrí k najväčším zásobárňam pitnej vody v Európe, ak nie na svete. Globálne otepľovanie a iné faktory vplývajú na našu planétu a z roka na rok počúvame, ako rôzne krajiny trápi sucho a voda mizne zo studní.

 

Vodný zákon

Vodu si musíme vážiť a už teraz myslieť do budúcnosti, na ďalšie generácie, najmä na naše deti. Tento cieľ má aj náš Vodný zákon. Pred nedávnom začala totiž platiť jeho novela, ktorá výrazne zasahuje do našich ale aj vašich stavieb. Či už nových, alebo aj existujúcich.

Zo zákona citujem: „Podľa  § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchv znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.“

 

Povinné pripojenie na kanalizáciu

Ale poďme pekne po poriadku. Ak ste ešte pred pár rokmi stavali nový dom, mohli ste si vybrať, či si vybudujete na vlastnom pozemku žumpu, alebo sa pripojíte k verejnej kanalizácii. Od teraz to už možné nebude. Ak má mesto či obec už vybudovanú kanalizáciu, bude vašou povinnosťou sa k nej pripojiť. A to sa týka nielen novostavieb, ale aj starších domov. Pekne prehľadne si nové práva a povinnosti vlastníkov studní a žúmp nadefinovali napríklad v obci Miloslavov.

 

Nespoľahlivé žumpy

Vláda tak chce zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému znečisťovaniu spodných vôd, pretože ako dobre vieme, žumpy sú naozaj zaujímavé stavby. Už teraz musia byť certifikované, ale problémom sú najmä staršie stavby. Mnohé netesnia a to už nehovorím o „trativodoch“, ktoré si potajomky vybudovali mnohí „majstri“, aby sa vyhli častému odčerpávaniu.

 

Čistenie žumpy

Vedeli ste, že za obsah žumpy zodpovedáte vy ako vlastník? Čiže aj čistenie je na vašich pleciach a platíte za to. Mimochodom, jedna priemerná slovenská domácnosť dokáže bežnú žumpu napustiť aj za jeden či dva mesiace. Pritom vytiahnutie výkalov vôbec nie je lacné. Podľa našich skúseností môže vyjsť aj na 50 €. Keby ste ju len za jeden rok vyťahovali 6 krát, tak to už máte 300 €.

Aj v dnešnej dobe je však národným športom vypúšťanie žúmp „potajomky“ čerpadlom do jarku alebo za záhradu rodinného domu. Pre mňa je to síce niečo nepredstaviteľné, ale stačí sa prejsť našim vidiekom a veľakrát pocítite nepríjemný zápach. Pritom čistenie žúmp a likvidovanie odpadových vôd už po novom tiež jasne definuje Zákon o vodách.

Do konca roka 2021

Povinné pripojenie k verejnej kanalizácii si vláda v zákone stanovila do konca roka 2021. Myslíte, že je na to ešte čas? Podľa mojich skúseností je práve teraz najsprávnejší čas začať riešiť papierovačky. Pripojenie často krát nie je jednoduché. Najmä staršie stavby budú zrejme potrebovať rekonštrukciu prípojky, rozkopávky a ďalšie úpravy.

Tak ako ohlášku či stavebné povolenie, aj kanalizačnú prípojku je potrebné riadne premyslieť, naplánovať, odkomunikovať s príslušným stavebným úradom a až potom realizovať. Nie je to totiž krátkodobý proces a podľa mojej skúsenosti môže trvať aj niekoľko týždňov až mesiacov.

 

Nejasný zákon

Navyše v zákone je podľa môjho názoru viacero nejasností. Uvádza sa tam napríklad, že ku kanalizácii nemusí byť pripojený ten objekt, kde si to vyžaduje veľké finančné náklady. A to nikto nevie, čo znamená. Celkom stručne bol problém spomenutý v médiách, kde sa spomínajú aj výnimky. https://www.noviny.sk/slovensko/303247-zumpy-by-mali-zmiznut-slovaci-sa-musia-pripojit-na-verejne-kanalizacie

Dodržiavanie sľubov

Ako som v úvode naznačila, myslieť musíme hlavne na ďalšie generácie. Inak či si vykopete žumpu, alebo vybavíte kanalizačnú prípojku, finančne to vychádza plus mínus rovnako. Ja osobne by som žumpu neriešila. Vyhnem sa pravidelnému odčerpávaniu a najmä mám istotu, že mi niečo o pár rokov nebude presakovať. Má to pozitívne ekonomické aj ekologické dopady.

Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť s realizáciou prípojky, alebo s inžinieringom, kontaktujte nás na: vybavimpovolenie@gmail.com