Nezaradené

Nabíjacie stanice pre elektromobily

Publikované

Zaujímavá výzva Popri bežných ohláškach, rozkopávkach či stavebných povoleniach pracujem v rámci inžinieringu aj na celkom zaujímavých projektoch. Tými sú nabíjacie stanice pre elektromobily. Vždy sa teším, keď dostanem do rúk projekt, ktorým aj ja nepriamo pomáham k zelenšiemu Slovensku. A neriešim len betónové plochy, ktoré vždy uberajú miesto z našej pôdy či zelene. Takými […]

Nezaradené

Inžiniering áno, alebo nie?

Publikované

Často dostávam od klientov otázku, či je vôbec potrebné riešiť inžiniering pri konkrétnej stavbe. Vopred musím povedať, že je to vec investora samého, závisí od jeho časových možností, odborných znalostí a tiež od konkrétnej stavby. Pretože stavbou sa rozumie nielen rodinný dom, ale aj prístavba, chata, garáž alebo plot, Ale aj rozkopávka pozemku či parcely pre […]