August 2019

Optická prípojka - rozkopávka | Petržalka

Prípojka vody - rozkopávka | Podunajské Biskupice

Zákresy a vytýčenia pre prípojky plynu | Pezinok a Nivy

Ohladenie drobnej stavby prípojky vody, kanalizácie, plynu | Nové Mesto

Konzultácie k investičnému zámeru a zmene druhu pozemku | Žilina

Dodatočné stavebné povolenie k úplnej zmene dispozície poschodia v RD | Trnávka

Kolaudačné rozhodnutie RD | Trnávka

Porucha - rozkopávka optickej prípojky | Staré Mesto


Júl 2019

Ohlásenie drobnej stavby a oplotenie pre bytový dom | Ružinov

Stavebné povolenie pre bytový dom - časť vodné stavby | Nové Mesto

Porucha optickej prípojky | Nové Mesto

Stavebné povolenie pre bytový dom, časť komunikácie a spevnené plochy | Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie - prípojka plynu | Podunajské Biskupice

Podklady k investičnému zámeru | Svätý Jur


Jún 2019

Ohlásenie a rozkopávkové pripojenie - 150m optickej prípojky | Rača

Ohlásenie prepoja trvoch oprických trás | Staré Mesto

Rozkopávka prípojka plynu | Staré Mesto

Rozkopávka prípojka plynu a NN | Čuňovo

Stavebné povolenie - prístavba rodinného domu | Petržalka

Vecné bremená | Čuňovo a Staré mesto

Stavbné povolenie - komunikácie a spevnené plochy pre bytový dom | Nové Mesto

Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu pre búranie administratívnej budovy | Staré Mesto

Štúdia a analýza výstavby mobilných domov | Svätý Jur


Máj 2019

Rozkopávkové povolenie - prípojka pre RD | Bratislava - D.N. Ves


Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu | Bratislava - Nové Mesto


Rozkopávkové povolenie - predpoj prípojky plynu | Bratislava - Staré mesto


Rozkopávkové povolenie - odpoj plynu | Staré mesto


Ohláška k prípojke | Staré mesto


Apríl 2019

Zozbieranie všetkých údajov pre UPI, zákresy IS, odobrenie dodávateľov médií na body napojenia pre štúdiu na využitie pozemku | Ivanka pri Dunaji


Kolaudácia RD so stavebným povolením z roku 2007, udelenie súpisného čísla | Miloslavov


Marec 2019

Rozkopávka plynofikácia RD | Bratislava - Poddunajské Biskupice


Právoplatné dodatočné stavebné povolenie | Bratislava - Vrakuňa


Rozkopávkové povolenie - plynofikácia RD | Bratislava - Vrakuňa


Január 2019

Zaregistrovanie do systému BSK zariadenie pre straostlivosť o deti vo veku 1-3 rokov | Chorvátsky Grob


Získanie a príprava podkladov pre štúdiu na využitie pozemku | Ivanka pri Dunaji


Právoplatné stavebné povolenie pre prístavbu | Bratislava - Koliba


December 2018

Rozkopávka pre napojenie polyfunkčného objeku na plyn | Bratislava - Ružinov


Rozkopávkové povolenie, prekládka plynu | Bratislava - Petržalka


Zmena účelu využitia RD na jasle | Skolaudované | Chorvátsky Grob


Rozkopávka - nová prípojka plynu | Bratislava - Nové mesto


November 2018

Prístavba s prístreškom, povolenie z r. 1992 | Skolaudované | Bratislava - Trnávka


Rozkopávka | Bratislava - Koliba


Povolenia na spustenie prevádzky kaviarne | Bratislava - Petržalka


Október 2018

Výrub stromov | Rozhodnutie až dozor | Bratislava - Petržalka


Vybavená ohláška prerábky bytu | Bratislava - Staré mesto


Stavebné povolenie z roku 2000 RD - skolaudované | Nová Dedinka


Zmena účelu priestoru z obchodného na kaviareň - skolaudované | Bratislava Petržalka


Rozkopávkové povolenie - 3 prípojky plynu | Pezinok


Zákresy a vytýčenie | Svätý Jur


Júl 2018

Zmena druhu pozemku | Bratislava Vrakuňa


Vyňatie poľnohospodárskej pôdy 1000 m2 | Most pri Bratislave


Stavebné povolenie | Hamuliakovo


Kolaudácia bungalovu z r. 2011 | Dunajská Lužná


Kolaudácia RD z r. 2010 | Dunajská Lužná


Jún 2018

Rozkopávka a presun plynomeru | Bratislava - Nové mesto


Rozkopávka a napojenie na plyn | Bratislava - Staré mesto


Vybavenie a dozorovanie výrubu stromov | Bratislava - Petržalka


Kolaudácia rodinného domu | Chorvátsky Grob


Máj 2018

Rozkopávka a napojenie na plyn | Bratislava - Trnávka


Rozkopávka a napojenie na plyn | Bratislava - Rača


Rozkopávka a napojenie na plyn | Bratislava - Staré mesto


Apríl 2018

Rozkopávka s napojením na inžiniersku sieť | Rovinka


Marec 2018

Rozkopávka a napojenie inžinierskych sietí | Bratislava - Trnávka


Zmena účelu využitia priestoru | Bratislava - Petržalka


Február 2018

Odňatie ornej pôdy a stavebné povolenie | Miloslavov